Privatliv & Vilkår

Hvad er Privatliv & Vilkår

Fra den 25 Maj 2018 træder den nye EU-lovgivning i kraft. Dette er årsagen til at Appinux har udformet en side der beskriver privatliv og vilkår for vores produkter. I Appinux bestræber vi os på at levere det højeste sikkerhedniveau, samt en høj gennemskuelighed for vores brugere. I Appinux tror vi på at samarbejde er fremtiden. Er der derfor noget i de følgende siden som ikke giver mening, kræver uddybning, eller som du gerne vil vide mere om, hører vi gerne fra dig.

Den nye EU-lovgivning hedder General Data Protection Regulation (herefter kaldet GDPR) og har til formål at beskytte de data vi hver især producerer. Kort fortalt har EU besluttet, at du som bruger/kunde skal vide præcis hvad dine data bliver brugt til. Eksempelvis skal sociale medier fortælle deres brugere, at virksomheden bruger deres personoplysninger til at præsentere specifikke reklamer, eksempelvis for kvinder i aldersgruppen 18-24 år, som bor i København. Med GDPR skal alle virksomheder nu klart beskrive hvad data bliver brugt til, og hvordan data er beskyttet efter de gældende vilkår. Du kan læse mere om selv EU-forordningen i den følgende link:

General Data Protection Regulation (GDPR)

Denmark EU


For borgere og medarbejdere på Appinux-platformen

Er du som borger nysgerrig på, hvordan vi bruger de data der er på Appinux-platformen, så kan du læse mere om dette, ved at følge et af de fire nedenstående links. Her vil vores politikker være beskrevet i højere detaljegrad.

Vi gør dog opmærksom på, at Appinux i første omgang intet har med produktionen af data på Appinux-platformen at gøre. Derfor vil beskrivelserne af vores vilkår på de følgende sider være rettet imod de sites hvor Appinux faktisk er ansvarlig for produktionen af data. For at du som bruger ikke skal læse mere en højest nødvendigt, præsenterer vi derfor det mest gængse spørgsmål og svar, som vi typist modtager:

Sælger Appinux informationer fra platformen: Salg af informationer sker ikke overhovedet. Appinux-platformen er en platform, hvis eneste formål er at skabe et bedre samarbejde mellem sundhedssektoren og den enkelte borger.

Bruger Appinux cookies: Appinux bruger cookies til at vælge sprog, samt huske hvilket kamera og mikrofon der skal bruges. Vi bruger ikke cookies til at opsnappe data.

Behandler Appinux data: De data der bliver produceret på selve Appinux-platformen – af enten borgeren selv, det sundhedsfaglige personale, eller i samarbejde mellem de to – bliver ikke behandlet af Appinux.

Hvordan opbevares data: Den data der er produceret på platformen bliver opbevaret på sikre datacentre i Danmark der lever op til de strengeste krav, lovgivninger og certificeringer.

Kan Appinux se data: Appinux kan i tilfælde af problemer få skriftlig eller mundtlig tilladelse fra en borger eller medarbejder, til at gå ind og kigge i databasen. Appinux faciliterer platformen, men har ikke noget med data at gøre, og har derfor ikke hjemmel til at kigge i databasen. Derudover er det ulovligt at kigge på personfølsomt data uden tilladelse.

Bekymret over forkert data: Hvis du er borger og er bekymret for, hvilke data der ligger på din bruger, skal du kontakte din behandler, og ikke Appinux.

For superbrugere på tilknyttede sites

De sites hvor Appinux opbevarer data om vores brugere, er sites der enten er beregnet til support, udviklingsfora, eller platform for udvikling med programmører.

På disse sites er det Appinux der er ansvarlig for data, for bevarings af opretshavspligtige dokumenter, samt opbevaring og arkivering af disse. De fire links i bunden vil således hovedsageligt beskrive, hvordan vi håndtere den type data, der bliver produceret på de følgende sites:

Gitlab: er der hvor Appinux styrer sine versioner, hvor programmørerne kan diskutere og udvikle. Her er ingen personfølsomme data ang. vores kunder, og kunder har ikke adgang til dette site. Det er udelukkende noget Appinux bruger.

Support: er kundernes support-site. Her kan der oprettes sager om ønsker til fremtidige releases, samt problemstillinger der skal løses. Her gemmer Appinux data om, hvilke brugere der er på sitet, så vi ved hvor problemet skal fikses. Kunderne kan selv poste issues, men vi opfordrer til, at disse issues ikke indeholder personfølsomme data, som eksempelvis Cpr.Nr. og lign. Data herfra opbevares som udgangspunkt for evigt, da det kan bruges til at forstå, hvilke beslutninger der er blevet truffet i fortiden, og hvorfor.

Community: er et fora for superbrugerne hos vores kunder. Her kan man udveksle ideer, ønsker og viden om, hvordan man skal håndtere implementationen af nyt IT. Her opbevarer Appinux ligeledes data om brugerne.

Man kan læse mere om, præcis hvilke data vi indsamler og opbevarer i de nedenstående links.


Vigtigt

I Appinux mener vi at GDPR-lovgivning er yderst relevant for at sikre, at data ikke bliver misbrugt. Derfor har vi forsøgt at skrive vores vilkr på en måde, så det er gennemskueligt for den almindelige borger. På nogle af de følgende sider vil der derfor være en juridisk forklaring af, hvad vi laver, og dernæst en beskrivelse, som skulle være mere i øjenhøjde. Selvom GDPR nu gør det lovpligtigt for Appinux at beskrive vores vilkår og vores beskyttelse af data, gør vi opmærksom på, at vi i Appinux altid har stræbt efter beskyttelsen af personfølsomme data, samt en sikker opbevaringen af disse. Vores vilkår har således ikke ændret sig i forbindelsen med denne nye lovgivning, men er nu blevet gjort mere tydelige.

Det er vigtigt for Appinux at påpege, at vi som firma behandler to typer data. Den første type data er de personfølsomme data der ligger på Appinux-platformen, som er der hvor borgere og sundhedsfaglig personale kan samarbejde. Hvis det er denne du er interesseret i, kan du læse mere om det i den venstre kolonnen ovenfor (på mobil, det første afsnit). Den anden type data Appinux behandler, er den data der genereres på vores support-sites, vores community, og på Gitlab. Det er denne type data der vil stå mest om på de følgende sider, da det er Appinux der er ansvarlig for brugen af disse. Nedenunder ses fire links til vores sider om henholdsvis;


Brugeraftale

Brugeraftalen er en beskrivelse af de vilkår som du godkender, når du bruger en af vores produkter.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken er en beskrivelse af, hvordan vi håndterer dine private data, samt hvordan vi beskytte dem.

Cookiespolitik

Cookiespolitik er en beskrivelse af, hvilke cookies vi bruger, og hvordan vi bruger dem til at forbedre brugeroplevelsen.

Ophavsretspolitik

Er en beskrivelse af, hvordan vi sikrer dine rettigheder, og hvordan Appinux håndterer ophavsretten.