Privatliv & Vilkår

Hvad er Privatliv & Vilkår

Den 25 Maj 2018 trådte den nye EU-lovgivning “GDPR” i kraft. Dette er årsagen til at Appinux har udformet en side der beskriver privatliv og vilkår for vores produkter. I Appinux bestræber vi os på at levere det højeste sikkerhedsniveau, samt en høj gennemskuelighed for vores brugere. I Appinux tror vi på at samarbejde er fremtiden. Er der derfor noget i de følgende siden som ikke giver mening, kræver uddybning, eller som du gerne vil vide mere om, hører vi gerne fra dig.

Den nye EU-lovgivning hedder General Data Protection Regulation (herefter kaldet GDPR) og har til formål at beskytte de data vi hver især producerer. Kort fortalt har EU besluttet, at du som bruger/kunde skal vide præcis hvad dine data bliver brugt til. Eksempelvis skal sociale medier fortælle deres brugere, at virksomheden bruger deres personoplysninger til at præsentere specifikke reklamer, eksempelvis for kvinder i aldersgruppen 18-24 år, som bor i København. Med GDPR skal alle virksomheder nu klart beskrive hvad data bliver brugt til, og hvordan data er beskyttet efter de gældende vilkår. Du kan læse mere om selv EU-forordningen i den følgende link:

General Data Protection Regulation (GDPR)

Denmark EU

For borgere:

Hvis du som borger er blevet tilbudt at benytte Appinux platformen gennem en kommune, region eller anden offentlig organisation, så vil alle data blive indsamlet og behandlet af den pågældende kommune, region eller anden offentlig organisation – ikke af Appinux. Appinux har ikke adgang til data – den eneste undtagelse er hvis data ejerne har behov for support. Data insamlet og behandling af disse data fra kommuner, regioner eller andre offentlig organisationers side er dækket af anden lovgivning der kan tage precedens over “GDPR” lovgivningen, for eksempel.

Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433
Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903
Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287

FAQ

Sælger Appinux informationer fra platformen: Nej. Appinux må ikke tilgå data med mindre at det sker som en del af en supportsag.  Appinux-platformen er en platform, hvis eneste formål er at skabe et bedre samarbejde mellem sundhedssektoren og den enkelte borger.

Bruger Appinux cookies: Appinux bruger cookies til at identificere den bruger over for platformen, huske evt sprogvalg. Vi benytter ikke 3.parts cookies.

Behandler Appinux data: De data der bliver produceret på selve Appinux-platformen – af enten borgeren selv, det sundhedsfaglige personale, eller i samarbejde mellem de to – bliver ikke behandlet af Appinux.

Hvordan opbevares data: Den data der er produceret på platformen bliver opbevaret på sikre datacentre i Danmark der lever op til de strengeste krav, lovgivninger og certificeringer.

Kan Appinux se data: Appinux må kun tilgå data som en del af en supportsag der er oprettet af dataejer (f.eks. en kommune, region eller anden offentlig organisation). Det er ulovligt at tilgå personfølsomme data uden tilladelse.

Bekymret over forkert data: Hvis du er borger og er bekymret for, hvilke data der ligger på din bruger, skal du kontakte din behandler, og ikke Appinux.

For sundhedfagligt personale, offentligt ansatte eller andre brugere på tilknyttede sites

De sites hvor Appinux opbevarer data om vores brugere, er sites der enten er beregnet til support, udviklingsfora, eller platform for udvikling med programmører.

På disse sites er det Appinux der er ansvarlig for data, for bevarings af opretshavspligtige dokumenter, samt opbevaring og arkivering af disse. De fire links i bunden vil således hovedsageligt beskrive, hvordan vi håndtere den type data, der bliver produceret på de følgende sites:

Issue tracker: er der hvor Appinux styrer sine versioner, hvor programmørerne kan diskutere og udvikle. Her er ingen personfølsomme data ang. vores kunder, og kunder har ikke adgang til dette site. Det er udelukkende noget Appinux bruger.

Support: er kundernes support-site. Her kan fejlrapporter, ønsker, opgaver og hændelser behandles.

Community: er et fora for superbrugerne hos vores kunder. Her kan man udveksle ideer, ønsker og viden om, hvordan man skal håndtere implementationen af nyt IT. Her opbevarer Appinux ligeledes data om brugerne.

Man kan læse mere om, præcis hvilke data vi indsamler og opbevarer i de nedenstående links.


Brugeraftale

Brugeraftalen er en beskrivelse af de vilkår som du godkender, når du bruger en af vores produkter.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken er en beskrivelse af, hvordan vi håndterer dine private data, samt hvordan vi beskytte dem.

Cookiespolitik

Cookiespolitik er en beskrivelse af, hvilke cookies vi bruger, og hvordan vi bruger dem til at forbedre brugeroplevelsen.

Ophavsretspolitik

Er en beskrivelse af, hvordan vi sikrer dine rettigheder, og hvordan Appinux håndterer ophavsretten.