Kolding Kommune

Implementering på tværs af kommunen

Kolding Kommune startede implementeringen af Appinux i 2013 med implementeringer på tværs af Kolding Kommune. Kolding kommune indgår som Appinux’ primære samarbejds- og udviklingskommune, hvor nye tiltag afprøves i tæt samarbejde med forvaltning, institutioner og borgere.

Appinux anvendes internt i Kolding Kommunes Senior- og Socialforvaltning på følgende områder: Sundhedscentret, sundhedstjek af personale, Teamtavler og hjemmestøtte for sindslidende, Tidlig Opsporing og KOL. Desuden arbejdes der på at sikre det tværsektorielle samarbejde omkring akutborgere med funktioner og løsninger, der giver praksislæger, FAM og Kolding Sygehus adgang til borgerens kommunale data med udviklingen af Fast Track-modulet.

Kolding Kommune anvender dermed Appinux til sammenhængende indsatser overfor borgere og til en effektivisering af medarbejdernes hverdag. Det sker med enkle midler og anvendelse af den mest moderne teknologi.